musicbutton

  
 

SITE INFO
 
SITE INDEX

Over de Orde van de Tijd

Over degene die bijdraagt

Over de spelling

Over downloaden bij de Orde van de Tijd

Over bijdragen / URL toevoegen /e-mail

Over het Logo van de Orde van de Tijd

Over het gebruiken van afbeeldingen van deze site

Over het linken naar deze site: linkteksten

Synopsis: een overzicht in zes dialogen

 

 

_Over de spelling:

Tot besluit van dit voorwoord moeten we nog melding maken van het feit dat we in de presentatie van deze kennis ook ingegrepen hebben in de spelling van het Nederlands. Het geldt de weerlegging van de taalregels nummer 141 en 156 zoals vermeld in de Grote van Dale Spellinggids 2005. De eigennamen van religies en de leden van religies, maar niet die van andere overtuigingen worden door ons met een hoofdletter geschreven. Het is dus Christen en communist, om het onderscheid tussen b.v. een politieke overtuiging van tijdelijke aard en een religieuze overtuiging met eeuwigheidswaarde niet te verliezen. Gnosticisme als voorbeeld van een tussenvorm en dus ook de filognosie krijgt dan weer een kleine letter. Bijvoeglijke naamwoorden worden door ons standaard juist wel met een kleine letter geschreven, want dat wat zich bijvoegt is ondergeschikt en kan dus nooit een hoofdletter krijgen; niet het valse van een religie of een taal mag de dienst uitmaken. Het is dus duitse broodjes en christelijke gedachten. We houden de laatste spellingsgewoonte van overdadige hoofdletters voor een germanisme, en de eerste gewoonte voor een verstandsverbijstering in relatie tot de plicht achting te houden voor de wereldreligies en hun aanhangers. We meenden dat dit besluit verder ook nog empirisch te rechtvaardigen is gezien het aantal 'fouten' in het gangbare taalgebruik die we op dit punt in de media aantroffen. Met deze principiële keuze bestrijden we dus, of liever gezegd, repareren we ons inziens , een gemankeerde taalkunde.

Omdat de meerderheid van de Engels sprekende mensen van de wereld de amerikaanse spelling gebruikt is het typische gebruik van een z i.p.v. een s zoals in b.v. realized doorgevoerd in de engelse teksten.. Ook het vormen van lange woorden door ze te verbinden (soms met een - voor de duidelijkheid) wijkt af van de standaard ten einde b.v. zelfgerealiseerd te kunnen onderscheiden van zelf gerealiseerd (geldt m.n. in het Engels). Ook voor de nieuwe term filognosie is de nieuwe spelling aangehouden in tegenstelling tot het traditionele gebruik van de ph voor een gesproken f (ook m.n. in het Engels).