musicbutton

 
 

SITE INFO
 
SITE INDEX

Over de Orde van de Tijd

Over degene die bijdraagt

Over de spelling

Over downloaden bij de Orde van de Tijd

Over bijdragen / URL toevoegen /e-mail

Over het Logo van de Orde van de Tijd

Over het gebruiken van afbeeldingen van deze site

Over het linken naar deze site: linkteksten

Synopsis: een overzicht in zes dialogen

 

_Linken naar de Orde van de Tijd: linkteksten.

 

U bent van harte welkom als u een link wilt leggen naar de Orde van de Tijd door één van de plaatjes op de afbeeldingenpagina te gebruiken. U kan de Orde van de Tijd ook aanbevelen met de volgende langere of kortere teksten.

 

De Orde van de Tijd
(www.theorderoftime.com/ned/)
Een participatieplatform / start- en vertrekpunt gewijd aan de natuur, wetenschap, politiek en spiritualiteit van een alternatief tijdbewustzijn.

De Orde van de Tijd
(www.theorderoftime.com/ned/)
Een participatieplatform / start- en vertrekpunt terwille van een alternatief tijdbewustzijn. De site biedt pagina's over wetenschap, spiritualiteit , kunst en politiek ter bevordering van de filognosie, de integriteit van de liefde voor de kennis op al deze gebieden.

Chatten met de Orde van de Tijd:
(www.theorderoftime.com/ned/)
Een apollinische (serieuze) chat over de politieke, wetenschappelijke, spirituele en meer natuurlijke aspekten van een alternatief tijdbewustzijn en de daarbijbehorende onderwerpen.

De Linking Bibliotheek
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/linking-bibliotheek.html) is een internationale geestes-wetenschappelijk georienteerde kliklijst (directory) met een diversiteit aan zoekmachines om te zoeken naar e-literatuur, allerlei algemene internetdiensten en culturele, wetenschappelijke, spiritueel/religieuze en sociaal wetenschappelijke sites.

De Linking Bibliotheek
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/linking-bibliotheek.html)is een internationale geesteswetenschappelijk georienteerde kliklijst (directory) met een diversiteit aan zoekmachines om te zoeken naar e-literatuur, allerlei algemene internetdiensten en culturele, wetenschappelijke, spiritueel/religieuze en sociaal wetenschappelijke sites die van belang zijn voor de De Orde- een participatieplatform / start- en vertrekpunt gewijd aan de natuur, wetenschap, politiek en spiritualiteit van een alternatief tijdbewustzijn.

Het Geo_Zoek-Systeem
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/geo.html)
Met het Geo Zoek-Systeem kan men snel op iedere plaats op aarde de weg te vinden op het internet. Het omvat tevens een www-kliklijsten (directories)-pagina die de grote directories op het wwweb één tot twee nivo's diep rechtstreeks toegankelijk maakt.

Het Geo_Zoek-Systeem
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/geo.html)
ie een zoekpagina met essentiële links om te kunnen zoeken op basis van geografische posities. Met deze opzet kan snel worden gezien wie wat doet in de buurt zowel als elders op aarde. Het biedt tevens een www-kliklijstenpagina's om alle grote kliklijsten op het wwweb één tot twee nivo's diep te rechtstreeks te kunnen bereiken. Het systeem maakt deel uit van De Orde: een participatieplatform / start- en vertrekpunt gewijd aan de natuur, wetenschap, politiek en spiritualiteit van een alternatief tijd-bewustzijn.

De WWW Kliklijsten pagina
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/directories.html)
biedt pagina's met springboxen bedoeld om de grote directories (kliklijsten) op het wwweb rechtstreelks één tot twee nivo's diep te kunnen bereiken.

De WWW Kliklijsten pagina
(www.theorderoftime.com/ned/cyber/directories.html)
biedt pagina's met springboxen bedoeld om de grote directories (kliklijsten) op het wwweb rechtstreelks één tot twee nivo's diep te kunnen bereiken. De pagina's maken deel uit van het Geo Zoek-systeem, dat deel uitmaakt van De Orde, een participatieplatform / start- en vertrekpunt gewijd aan de natuur, wetenschap, politiek en spiritualiteit van een alternatief tijd-bewustzijn.

De Spiegel van de Tijd
(www.theorderoftime.com/ned/persoonlijk/8/despiegelvandetijd/)
Een persoonlijk relaas over de ervaring en de inzichten in de geschiedenis van het probleem van de identificatie met de moderne tijd. Het neemt stelling tegen de geldigheid van een eenzijdig tijdsbeeld en doet een constructief voorstel voor een meer holistische benadering van het tijdprobleem.

De Andere regels
(www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/dar.html)
een gratis E-boek. Een overweging van post-moderne integratie met de naam filognosie: liefde voor de kennis. Het gaat uit van de basis-notie van de cartesiaanse methode, met de apollinische waarden als de enige leidraad in het aanpassen van oude vedische waarheden aan het westers denken en de kultuur (met zip-download).

De Andere Regels of 'hoe van de wereld te houden (en van haar)'
(www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/dar.html) een gratis down te loaden e-boek geschreven als een serieus psychologisch/spiritueel antwoord op recente ('97) amerikaanse publikaties over de regels voor vrouwen om met mannen om te gaan. Dit concept is afgeleid van de traditie van de vedische wijsheid zoals die is verspreid in het westerse wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het boek kan worden beschouwd als een aanpassing in westerse termen van het oudste van de menselijke kultuur gefixeerd in het Sanskriet, waarvoor de nieuwe term filognosie (liefde voor de kennis), is geintroduceerd. Met ingebrip van een zip-file van html-pagina's, afbeeldingen en een woordenlijst.

Trefwoorden: tijd, kalender, klok, bewustzijn, tijd-bewustzijn, startpunt, directory, www-kliklijsten, www-directories, orde, ideëel, politiek, ontwerpen, filognosie, God, links, e-literatuur, New Age, non-profit, filosofie, psychologie, regels, wetenschap, zoek-systeem, ziel, spiritualiteit, veda, zelf-hulp, tijd-tabellen, muziek, Midi, songs, religie, spiritualiteit, participatie.